Vi tar hand om avfallet

Stora Nolia är en hållbar mässa. För att vara det behövs ett systematiskt avfallsarbete och dokumentation av planering, utförande och resultat. Allt rapporteras sedan efter mässan.

Jan-Olof Åström, från företaget ProVAb, samordnar arbetet med avfallshanteringen under Stora Nolia och för rapporten efter mässan. Han berättar att man sätter upp tre övergripande miljömål inom avfallsområdet för att ge ett tydligt och enkelt budskap till personal, utställare och mässbesökare.

De tre målen är att all wellpapp och alla rena pappersförpackningar ska sorteras ut för återvinning, alla flaskor och burkar med pant ska läggas i separata behållare samt att allt trä som alstras vid monterbyggen eller kommer till mässan som emballage ska läggas i containerflak för krossning till biobränsle.

Förutom samordningen från ProVAb tas allt återvinningsbart material omhand. Förutom återvinningsbara burkar och PET-flaskor finns återvinning för glas, tidningspapper, batterier, glödlampor samt förpackningar, glas, plast och papper av den typ som samlas in i hushållens återvinningsstationer.

Det är generellt sett svårt att arbeta med tillfälliga arrangemang, som en mässa.

– Det är svårt att få utställarna att ha ett fokus på återvinning, berättar Jan-Olof Åström. 

Därför sker en aktiv insamling av wellpapp två gånger per dag som tas till komprimatorer som finns på området. Dessutom sätts mängder kärl ut på mässområdet för pantburkar och flaskor, men också sopkärl och återvinningsstationer – allt för att nå så stor effekt som möjligt.