Anmäl medutställare

Anmäl gärna medutställande företag, dvs företag vars produkter eller tjänster erbjuds eller marknadsförs i er monter. Medutställarna marknadsförs i utställarlistan på hemsidan samt i mässmagasinet precis som huvudutställaren.

Maila uppgifter till storanolia@nolia.se. Ange "Anmälan medutställare" i ämnesraden.

Kostnad: 1500 kr/medutställare som debiteras huvudutställaren.