Det lönar sig att tänka långsiktigt

Är du intresserad av att delta som utställare på Stora Nolia under flera år? Vi introducerar flerårsavtal till de utställare som vill boka monteryta flera år i förväg. Stora Nolia erbjuder avtal på två år. Fördelarna med flerårsavtal är många och innebär:

  • Fast pris under avtalsperioden som inte påverkas av prishöjningar.
  • 10% rabatt på annons i Stora Nolias mässmagasin.
  • Exponering i Stora Nolias nyhetsbrev som går ut till cirka 10.000 mottagare.
  • Annonsering på storanolia.se under passande branschområde.
  • Större garantier för att få den monteryta ni önskar. Avtalsutställare är prioriterade när det gäller placering.
  • Inget hörnmontertillägg för inomhusmontrar >48 kvm.