Bra att veta inför mässan

Information för dig som är utställare på Stora Nolia mässan. Delge informationen till personer som ska bemanna montern.

Allmänt

Nolia AB:s allmänna bestämmelser

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Annullering
Utställaren äger rätt att frånträda avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar efter det att bindande avtal träffats. Sker ej sådan skriftlig anmälan inom denna tid är beställaren betalningsansvarig för hela anmälnings-/grundavgiften samt hyresbeloppet och ev bokad annons. Anmälnings-/grundavgiften tas ut med ett belopp som fastställts vid varje mässtillfälle. Anmälnings-/grundavgiften ska alltid betalas, även vid avhopp.

Betalningsvillkor
Hyresbelopp och eventuellt bokad annons ska betalas senast 2 månader före mässans start. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. Vid varje faktureringstillfälle debiteras en faktureringsavgift + moms och om fakturan ej betalas i tid skickas påminnelse med en lagstadgad påminnelse-avgift på 50:-. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Betalning
Nolia tar ej emot kontant betalning av fakturor. Kortbetalning kan göras mot en avgift på 1500:-.

Läs samtliga Nolia AB:s allmänna bestämmelser i denna pdf.

Adresser

Godsadress: Stora Nolia, Noliagatan 1, 941 31 Piteå. Godset märks med monternr, utställarens namn och adress, telefon i montern samt ”levereras 2022-xx-xx”. (OBS! Gods kan tidigast tas emot 22-08-01)

Post till utställare: Företagets namn, monternummer, Stora Nolia, Noliagatan 1, 941 31 Piteå.

Servicecenter: Nolia AB, Noliagatan 1, 941 31 Piteå, tfn 090-88 88 628 (gäller från 1 augusti)

 

Avfall och återvinning

Tillsammans vill vi skapa en bättre, mer attraktiv och hållbar mötesplats på Stora Nolia. För att uppnå detta har vi byggt upp insamlingsplatser och miljöstationer där du som utställare kan sortera ditt avfall som vi sedan skickar vidare för materialåtervinning. 

Utställare och monterbyggare skall själva transportera och sortera överblivet material från uppbyggnad och rivning till anvisad behållare och insamlingsplats. Gångar får ej blockeras.

Utställare städar sin egen monter, lägger avfall på anvisad plats och lämnar emballage och återvinningsbart material på våra miljöstationer. Miljöstationer för wellpapp och mjukplast finns på flera platser på mässområdet, karta med miljöstationernas placering kommer att delas ut vid incheckning i Stora Nolias Servicecenter.

Säckar för matavfall och mjukplast kommer att finnas i Servicecenter.

Kärl för matavfall kommer att finnas i anslutning till serveringarna.

Nolias Crew hjälper givetvis till vid behov och svarar på frågor om vad saker ska läggas.

Miljöstation – bakom hall 2
Bakom hall 2 finns en bemannad miljöstation med containrar för brännbart avfall, wellpapp. Insamling av glas- plast-, pappersförpackningar, metall samt för pant och matfett.

Har du som utställare farligt avfall, kontakta Nolias personal så kan de visa till rätt plats, med rätt omhändertagande. Omhändertagande av farligt avfall ingår inte i mässavgiften utan fakturas utställaren.

Behöver vi hantera grovsopor (t.ex. spånplattor, mattrullar mm) som lämnats kvar efter mässans slut kommer arbetet med att ta hand om detta att debiteras respektive utställare.

Avfallshanteringen på Stora Nolia sker i samarbete med Pireva och lokala idrottsföreningar.

                     

 

Biltrafik inom området

Det är absolut förbjudet att under mässans öppethållande köra bil på området. Nödvändiga transporter in på mässområdet får utföras mellan 08.00-10.00 samt mellan 19.00–20.00 under perioden 6-10 augusti.

Boende

Unna dig ett bra boende under Stora Nolia, kanske på ett av Piteås hotell. På Piteå Turistcenters hemsida hittar du information om boende både hotell, vandrarhem, camping och övrigt boende.

Mer information hittar du här.

 

 

Deadlines

31 maj – registrera din företagspresentation till mässmagasinet och utställarlista på web.
1 juli – för lägsta pris och service på monterservicebeställningar, boka före den 1 juli. Därefter höjs priset med 50%!

Entrépris

Stora Noliabandet - Gäller alla dagar

Stora Noliabandet vuxen/pensionär 180 kr. 
Stora Noliabandet ungdom 60 kr. 
Stora Noliabandet barn 30 kr. 

Dagsentré

Vuxen 120 kr
Pensionär 65 år 100 kr (gäller även sjukpensionär och förtidspensionär, ta med ditt intyg från försäkringskassan)
Ungdom 13 – 17 år 40 kr
Barn 7 – 12 år i målsmans sällskap 20 kr
Barn 0-6 år gratis

Som utställare kan du beställa inbjudningskort att dela ut till dina kunder. Se särskild info under rubrik Inbjudningskort.

Gasolhantering

Tillstånd krävs för gasolhantering och söks hos Räddningstjänsten i Piteå. Gasolflaskor är inte tillåtna inne i mässhallarna.

Gasolflaskor ska förvaras i särskild container på mässområdet. Förvaring/anslutning av gasol bokas i Stora Nolias webshop. Gör din ansökan på www.pitea.se/hanteringstillstand

 

 

Godshantering

Gods kan tas emot från måndag 1 augusti.

Godsadress: Stora Nolia, Noliagatan 1, 941 31 Piteå

Allt gods som kommer till Stora Nolia mässan kommer till vår mässpedition och hanteras på mässområdet av Nolias mässpeditör, dvs lossning, lastning, traktorlyft och förvaring av tomemballage. All godshantering debiteras enligt gällande taxa med 890 kr/tim. Minsta debiterbara tid är 0,5 tim.

Godset märks med: Monter nr, utställarens namn och adress, telefon i montern om sådan finns, ”Levereras i monter xxxx-xx-xx(Ange datum när ni finns på plats för att ta emot ert gods se nedan)

Gods som ankommer före måndag den 1 augusti måste förvaras av respektive speditör. Ange alltid "leveransdatum” till mässan den xxxx-xx-xx eller det datum ni finns på plats för att ta emot ert gods.
VIKTIGT FÖR UTSTÄLLARE PÅ UTOMHUSOMRÅDET: Säkerställ att ert gods är vädersäkrat!
OBS! Nolia ansvarar ej för gods om ni själva inte finns på plats för att ta emot godset när det ankommer.

Från lördag 6 augusti - onsdag 10 augusti sker godshantering på mässområdet före kl 9.00  och efter kl 19.00.

Tomemballage: Vi lagrar ditt tomemballage under mässan mot en kostnad. Märk upp emballaget med en "Tomemballage-lapp" som finns i Servicecentret. Tomemballage hämtas vid din monter och körs ut efter stängning sista mässdagen.

 

Inbjudningskort

Ett effektivt sätt att marknadsföra mässdeltagandet är att bjuda in dina kunder genom att i förväg skicka ut inbjudningskort. Enklast bjuder du in dina kunder med elektroniska inbjudningskort som mailas till kund (e-biljett). Möjlighet finns även att beställa inbjudningskort som pappersbiljett.

Inbjudan Stora Noliabandet, e-biljett: Biljett mailas till kund som löser in den till ett band i entrén. Gäller alla dagar. Kostnad 90 kr/inlöst biljett.
Inbjudan Stora Noliabandet, pappersbiljett: Skickas per post. Kostnad 5 kr/beställd biljett samt 90 kr/inlöst biljett.
Inbjudningskort e-biljett: Mailas till kund. Kostnad 60 kr/inlöst biljett.
Inbjudningskort pappersbiljett: Skickas per post. Kostnad 5 kr/beställd biljett samt 60 kr/inlöst biljett.

Biljetter beställs i webshopen som du hittar här.

 

Internet

Har ni behov av internet till kassasystem, visning av websidor på mässan eller liknande så är vår rekommendation att ni beställer fast internetlina till er monter. Beställningen görs i webshopen. I övrigt finns allmänt 4G nätverk, men då belastningen ofta är väldigt hög under Stora Nolia kan vi inte garantera att det fungerar fullt ut.

 

Leverans av varor till kund

Har ni kunder som kommer och hämtar större köpta varor så släpps de in på mässområdet efter kl. 20.00 på onsdag 10 augusti alternativt torsdag 11 augusti.

Anledningen till detta är att det blir svårframkomligt på mässområdet när alla utställare kör in med bilar och släpvagnar efter mässans stängning.

Parkering

Parkering för utställare finns på anvisad plats utanför mässområdet. Antalet platser på utställarparkeringarna är begränsat. Om det blir fullt på utställarparkeringarna erbjuds plats på besöksparkeringarna. 
Parkeringskort debiteras med 80 kr/st och gäller alla dagar.

Parkering för släpvagnar och varubilar sker på särskild parkering.
Parkering av kylbil förbokas och kräver särskilt parkeringskort, kostnad 200 kr, samt förbeställning av eluttag.

Grindarna är öppna mellan 08.00 och 10.00 samt 19.00 och 20.00 varje dag för lastning och lossning av gods.

Parkeringskort och el till kylbil beställer du i webshopen.

 

Press

Lämna gärna pressinfo i vårt Servicecenter eller sänd i förväg till erik.safvenberg@nolia.se

Mer info hittar du här

 

 

Servicecenter

I Stora Nolias Servicecenter checkar du in och hämtar utställarkort, parkeringskort och annan viktig information. Här gör du även extrabeställningar till din monter och får hjälp med övriga frågor. Servicecentret är beläget i foajén mellan hall 1 och hall 2.

Öppettider
Måndag 1 augusti: 08.00-16.00
Tisdag 2 augusti: 08.00-16.00
Onsdag 3 augusti: 08.00-17.00
Torsdag 4 augusti: 08.00-21.00
Fredag 5 augusti: 08.00-21.00
Lördag 6 augusti - tisdag 9 augusti: 08.00-19.00
Onsdag 10 augusti: 08.00-21.00
Torsdag 11 augusti: 08.00-17.00

Telefon: 090-88 88 628 (Gäller från 1 augusti)
Mail: storanolia@nolia.se

KARTA MED SERVICEFUNKTIONER HITTAR DU HÄR 

Släpvagnar och varubilar

Släpvagnar och varubilar ska parkeras på anvisad plats. Under av- och pålastning är det tillåtet att tillfälligt stå vid portarna in till hallarna, därefter ska parkering ske på särskild avsedd plats.

Utställarkort

Utställarkort kan förbeställas i webshopen. Max antal: 10 st/monter, vid behov av fler kontakta storanolia@nolia.se

Utställarkorten och plastfickor till dessa hämtas ut vid incheckning i Stora Nolias Servicecenter. OBS! Utställarkortet måste uppvisas i entrén från lördag 6 augusti när mässan öppnar.

Ingång för utställare via entré A, B, eller C från kl 8.00. Kommer man före kl 8.00 så hänvisar vi till godsentrén.

Utställarlounge

I utställarloungen kan du sitta och jobba i lugn och ro, eller bara koppla av en stund. I utställarloungen bjuder vi på kaffe och te.

Utställarrestaurang

Ingen särskild utställarrestaurang finns utan vi hänvisar till de restauranger som finns ute på mässområdet samt till mathallen, hall 2. Mer info finns här.

Öppettider

Öppettider mässan
Lördag 6 augusti - onsdag 10 augusti 10.00-19.00

Öppettider Servicecenter
Måndag 1 augusti: 08.00-16.00
Tisdag 2 augusti: 08.00-16.00
Onsdag 3 augusti: 08.00-17.00
Torsdag 4 augusti: 08.00-21.00
Fredag 5 augusti: 08.00-21.00
Lördag 6 augusti - onsdag 10 augusti: 08.00-19.00
Torsdag 11 augusti: 08.00-17.00

Kylbilar

Parkeringskort för kylbil samt el till kylbil måste förbokas, beställ i webshopen eller ta kontakt med någon av säljarna.
Kylbilar parkeras sedan på anvisad plats, Servicecentret hänvisar. 

Monter

Hyr utrustning till montern

För att göra ditt mässdeltagande så smidigt som möjligt, erbjuder vi på Nolia en rad tjänster inför ditt mässdeltagande. Hos oss kan du hyra i princip allt du behöver inför ditt mässdeltagande. Det blir snabbt och enkelt att beställa allt från en leverantör som dessutom har bra priser! Om du är osäker, ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. Vi löser det mesta även under mässan, men det är mycket enklare att ge svar och hitta lösningar innan mässan börjar. Lägg din beställning i vår webshop, så finns allt på plats när mässan börjar.

Tre saker du bör tänka på:
- Beställ el om du behöver det, det ingår inte automatiskt.
- Gör din beställning i god tid för bästa pris och service. Lägsta pris får du om du gör din beställning före 1 juli, därefter höjs priset med 50%. 
- Om du är osäker på vad du behöver, kontakta oss så hjälper vi dig.

Din utrustning beställer du i webshopen.

 

 

Elinstallationer

El kan beställas i vår webshop eller med någon av våra säljare. För lägsta pris, gör din beställning före 1 juli då priset är 50% lägre.

Räkna ut totaleffekten för hela montern vid beställning.
Om du beställer ett 3-fasuttag måste du ta med, eller beställa en elcentral. Alla el-installationer skall utföras av fackman.
I priserna ingår ledningsdragning inom utställningsmontern, övertid- och jourersättning, energikostnad samt demontering av hyr material.

Golv

Hall 1 - Spånplattor
Hall 2 - Betong
Hall 4 - Trägolv

Utomhus – asfalt, grus eller gräs

Högtalare

Högtalare, trådlösa mikrofoner för ljud och röstförstärkning får inte användas så att det stör övriga utställare.

Monternummer

Använd ditt monternummer vid kontakter med Servicecentret, entreprenörer etc. Ditt monternummer hittar du på din bokningsbekräftelse. 

 

Städning

Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna om inte beställning av städning gjorts till Nolia. Efter mässans stängning på kvällen är det tillåtet att ställa ut skräp i gångarna. OBS! Endast på kvällarna! Nolias personal städar varje kväll gångar och gemensamma utrymmen.

 

Tälthallar

Har du behov av tält och golv till din utemonter så beställer du det av oss. I priset ingår montage och demontage. Gör din beställning i god tid för bästa pris och service. Lägsta pris får du om du gör din beställning före 1 juli, därefter höjs priset med 50%. Vi reserverar oss för att vissa produkter kan ta slut.

Det är viktigt att du skickar in en skiss med information om hur du vill att tältet ska placeras i montern. Är tältet lika stort som montern är det dock ej nödvändigt. Du mailar det enklast till storanolia@nolia.se senast 2022-06-23. Blankett hittar du här. 

 

Väggar

Monterväggarna består av 26 mm boardskiva, vitmålad. Höjd 2.50m. 

Det är tillåtet att spika och måla om monterväggarna i en annan färg. Målning och återställning kan beställas av oss. Observera att återställning till vit färg och förstörd montervägg debiteras enligt prislista.

 

Inflyttning

Inflyttning

Montrarna är tillgängliga för utställaren fr.o.m. måndag 1 augusti kl. 08.00. Utställaren anmäler sin ankomst i Servicecentret. Alla utställare skall vara klara med sina montrar senast lördag 6 augusti kl. 10.00 då mässan öppnar.

Inflyttningstider
Måndag 1 augusti 08.00-16.00.
Tisdag 2 augusti 08.00-16.00
Onsdag 3 augusti 08.00-17.00
Torsdag 4 augusti 08.00-21.00
Fredag 5 augusti 08.00-21.00
Lördag 6 augusti 08.00-10.00

Tomemballage

Vi lagrar ditt tomemballage under mässan mot en kostnad. Märk upp emballaget med en ”Tomemballage-lapp” som du får i Servicecentret. Tomemballage hämtas vid din monter och lämnas vid din monter efter mässans stängning onsdag den 10 augusti. 

Utflyttning

Utflyttning

Att delta hela mässtiden är en förutsättning för deltagande på Stora Nolia. Utflyttning får tidigast påbörjas onsdag den 6 augusti kl. 19.00. OBS! Det är inte tillåtet att starta rivning medan mässan fortfarande är öppen för besökare. För tidig utflyttning räknas som ett kontraktsbrott och debiteras utställaren med 5000 kronor. Vi ber er hålla gångarna fria tills lagrat gods och tomemballage är utkört till montrarna.

Utflyttning skall vara klar torsdag den 11 augusti kl. 16.00. Senast 7 dagar efter mässan ska allt material vara borta från mässområdet. I annat fall sker borttransport av material samt debitering. Nolia ansvarar inte för kvarlämnat gods eller tomemballage.

Utlyttningstider
Onsdag 10 augusti: 19.00-21.00
Torsdag 11 augusti: 08.00-16.00

 

Varor till kunder efter utflyttning

Har ni kunder som kommer och hämtar större köpta varor efter sista mässdagen, så släpps de in på mässområdet efter kl 20.00 onsdag 10 augusti alternativt torsdag 11 augusti. Anledningen till detta är att det blir svårframkomligt på mässområdet när alla utställare kör in med bilar och släpvagnar efter mässans stängning kl 19.00.

Säkerhet

Covid-certifiering

 

 

Nolia AB är Covid-certifierade och stöttar initiativet ”Vi ses säkert”. Vi ser till att alla möten är trygga hos oss.

Nolia har certifierats enligt samma standard som Sveriges övriga, största mässarrangörer: Stockholmsmässan, Svenska Mässan Gothia Towers, Elmia och Easyfairs.

Genom certifieringen har Nolia kvalitetssäkrat sina smittskyddsrutiner för covid-19. Certifieringsarbetet är en del av samarbetsprojektet ”Vi Ses Säkert” som Nolia och övriga nämna anläggningar inledde redan i början av pandemin.

Den internationella certifieringen är framtagen av SAFE Asset Gruop och innebär att anläggningarnas förberedelser och rutiner för att hantera covid-19 har godkänts enligt standarden ”Covid-19 Compliant”.

Mer information om Covid-certifierning och Vi ses säkert hittar du här.

 

 

Bevakning

Mässområdet är bevakat från måndag 1 augusti t o m. torsdag 11 augusti, utan att mässan därmed ansvarar för utställarnas tillhörigheter (se FÖRSÄKRINGAR).

Brandsäkerhet

Utrymningsvägar och utrymningsdörrar ska av säkerhetsskäl hållas fria. Det är även förbjudet att blockera eller skymma brandredskap och skyltar.

Skulle en situation uppstå som kräver evakuering kommer ett meddelande att gå ut via högtalarsystemet. Lämna omdedelbart byggnaden via närmaste utgång.

 

Försäkringar

Allt ansvar för den skada, som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under transporten till och från utställningsområdet som under uppehållet där, ska bäras av utställaren. Nolia friskriver sig från allt ansvar för den skada som i samband med utställning kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada, som kan åsamkas utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter. Utställaren bör därför teckna en försäkring.