Bra att veta inför mässan

Information för dig som är utställare på Noliamässan. Delge informationen till personer som ska bemanna montern.

Allmänt

Nolia AB:s allmänna bestämmelser

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Annullering
Utställaren äger rätt att frånträda avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar efter det att bindande avtal träffats. Sker ej sådan skriftlig anmälan inom denna tid är beställaren betalningsansvarig för hela anmälnings-/grundavgiften samt hyresbeloppet och ev bokad annons. Anmälnings-/grundavgiften tas ut med ett belopp som fastställts vid varje mässtillfälle. Anmälnings-/grundavgiften ska alltid betalas, även vid avhopp.

Betalningsvillkor
Hyresbelopp och eventuellt bokad annons ska betalas senast 2 månader före mässans start. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. Vid varje faktureringstillfälle debiteras en faktureringsavgift + moms och om fakturan ej betalas i tid skickas påminnelse med en lagstadgad påminnelse-avgift på 50:-. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Betalning
Nolia tar ej emot kontant betalning av fakturor. Kortbetalning kan göras mot en avgift på 1500:-.

Läs samtliga Nolia AB:s allmänna bestämmelser i denna pdf.

Adresser

Godsadress: Noliamässan, Signalvägen 3, 903 22 Umeå. Godset märks med monternr, utställarens namn och adress, telefon i montern samt ”levereras 2023-xx-xx”. (OBS! Gods kan tidigast tas emot 23-08-04)

Post till utställare: Företagets namn, monternummer, Noliamässan, Signalvägen 3, 903 22 Umeå

Servicecenter: Nolia AB, Signalvägen 3, 903 22 Umeå, tfn 090-88 88 628 (gäller från 3 augusti)

 

Avfall och återvinning

Tillsammans vill vi skapa en bättre, mer attraktiv och hållbar mötesplats på Noliamässan. För att uppnå detta har vi byggt upp insamlingsplatser och miljöstationer där du som utställare kan sortera ditt avfall som vi sedan skickar vidare för materialåtervinning. 

Utställare och monterbyggare skall själva transportera och sortera överblivet material från uppbyggnad och rivning till anvisad behållare och insamlingsplats. Gångar får ej blockeras.

Utställare städar sin egen monter, lägger avfall på anvisad plats och lämnar emballage och återvinningsbart material på våra miljöstationer. Miljöstationer för wellpapp och mjukplast finns på flera platser på mässområdet, karta med miljöstationernas placering kommer att delas ut vid incheckning i Stora Nolias Servicecenter.

Säckar för matavfall och mjukplast kommer att finnas i Servicecenter.

Kärl för matavfall kommer att finnas i anslutning till serveringarna.

Nolias Crew hjälper givetvis till vid behov och svarar på frågor om var saker ska läggas.

 

                     

 

Biltrafik inom området

Det är absolut förbjudet att under mässans öppethållande köra bil på området. Nödvändiga transporter in på mässområdet får utföras mellan 08.00-10.00 samt mellan 17.00–18.00 (torsdag 19.00-20.00) under perioden 9-13 augusti.

Boende

Unna dig ett bra boende under Noliamässan, kanske på ett av Umeå hotell. På Visit Umeås hemsida hittar du information om boende både hotell, vandrarhem, camping och övrigt boende.

Mer information hittar du här.

 

 

Deadlines

31 maj – registrera din företagspresentation till mässmagasinet och utställarlista på web.
1 juli – för lägsta pris och service på monterservicebeställningar, boka före den 1 juli. Därefter höjs priset med 50%!

Entrépris

Noliabandet - Gäller alla dagar

Noliabandet vuxen/pensionär 200 kr
Noliabandet ungdom 80 kr
Noliabandet barn 30 kr

Dagsentré

Vuxen 150 kr
Pensionär 65 år 120 kr (gäller även sjukpensionär och förtidspensionär, ta med ditt intyg från försäkringskassan)
Ungdom 13 – 17 år 45 kr
Barn 7 – 12 år i målsmans sällskap 20 kr
Barn 0-6 år gratis

Som utställare kan du beställa inbjudningskort att dela ut till dina kunder. Se särskild info under rubrik Inbjudningskort.

Gasolhantering

I vissa fall krävs tillstånd för gasolhantering och söks hos Räddningstjänsten. Mer information om hantering av brandfarliga varor hittar du här och ansökan här. 

Gasolflaskor är inte tillåtna inne i mässhallarna.

Gasolflaskor ska förvaras i särskild container på mässområdet. Förvaring/anslutning av gasol bokas i webshopen.

Godshantering

Gods kan tas emot från fredag 4 augusti under mässans inflyttningstider.

Godsadress: Noliamässan, Signalvägen 3, 903 22 Umeå

Allt gods som kommer till Noliamässan kommer till vår mässpedition och hanteras på mässområdet av Nolias mässpeditör, dvs lossning, lastning, traktorlyft och förvaring av tomemballage. All godshantering debiteras enligt gällande taxa med 920 kr/tim. Minsta debiterbara tid är 0,5 tim.

Godset märks med: Monter nr, utställarens namn och adress, telefon i montern om sådan finns, ”Levereras i monter xxxx-xx-xx (Ange datum när ni finns på plats för att ta emot ert gods, se nedan)

Gods som ankommer före fredag den 4 augusti måste förvaras av respektive speditör. Ange alltid "leveransdatum” till mässan den xxxx-xx-xx eller det datum ni finns på plats för att ta emot ert gods.

VIKTIGT FÖR UTSTÄLLARE PÅ UTOMHUSOMRÅDET: Säkerställ att ert gods är vädersäkrat!
OBS! Nolia ansvarar ej för gods om ni själva inte finns på plats för att ta emot godset när det ankommer.

Från onsdag 9 augusti - söndag 13 augusti sker godshantering på mässområdet före kl 9.00 och efter kl 17.00 (torsdag efter kl 19.00)

Tomemballage: Vi lagrar ditt tomemballage under mässan mot en kostnad. Märk upp emballaget med en "Tomemballage-lapp" som finns i Servicecentret. Tomemballage hämtas vid din monter och körs ut efter stängning sista mässdagen.

 

Inbjudningskort

Ett effektivt sätt att marknadsföra mässdeltagandet är att bjuda in dina kunder genom att i förväg skicka ut inbjudningskort. Enklast bjuder du in dina kunder med elektroniska inbjudningskort som mailas till kund (e-biljett). Möjlighet finns även att beställa inbjudningskort som pappersbiljett.

Inbjudan Noliabandet, e-biljett: Biljett mailas till kund som löser in den till ett band i entrén. Gäller alla dagar. Kostnad 100 kr/inlöst biljett.
Inbjudan Noliabandet, pappersbiljett: Skickas per post. Kostnad 5 kr/beställd biljett samt 100 kr/inlöst biljett.
Inbjudningskort e-biljett: Mailas till kund. Kostnad 75 kr/inlöst biljett.
Inbjudningskort pappersbiljett: Skickas per post. Kostnad 5 kr/beställd biljett samt 75 kr/inlöst biljett.

Biljetter beställs i webshopen som du hittar här.

 

Internet

Har ni behov av internet till kassasystem, visning av websidor på mässan eller liknande så är vår rekommendation att ni beställer fast internetlina till er monter. Beställningen görs i webshopen. I övrigt finns allmänt nätverk, men då belastningen ofta är väldigt hög under Noliamässan kan vi inte garantera att det fungerar fullt ut.

Fast internet (1:a uppkoppling) beställer du i vår webshop som finns här.

Om du önskar boka flera, Fast internet 1:a uppkoppling därpå följande här

Leverans av varor till kund

Har ni kunder som kommer och hämtar större köpta varor så släpps de in på mässområdet efter kl. 20.00 på söndag 13 augusti eller ännu hellre måndag 14 augusti.

Anledningen till detta är att det blir svårframkomligt på mässområdet när alla utställare kör in med bilar och släpvagnar efter mässans stängning.

Parkering

Parkering för utställare finns på anvisad plats utanför mässområdet. Antalet platser på utställarparkeringarna är begränsat. Om det blir fullt på utställarparkeringarna erbjuds plats på besöksparkeringarna. 
Parkeringskort debiteras med 80 kr/st och gäller alla dagar.

Parkering för släpvagnar och varubilar sker på särskild parkering.
Parkering av kylbil förbokas och kräver särskilt parkeringskort, kostnad 200 kr, samt förbeställning av eluttag.

Grindarna är öppna mellan 08.00 och 10.00 samt 17.00 och 18.00 (torsdag 19-20) varje dag för lastning och lossning av gods.

Parkeringskort och el till kylbil beställer du i webshopen.

 

Press

Lämna gärna pressinfo i vårt Servicecenter eller sänd i förväg till erik.safvenberg@nolia.se

Mer info hittar du här

 

 

Servicecenter

I mässans Servicecenter checkar du in och hämtar utställarkort, parkeringskort och annan viktig information. Här gör du även extrabeställningar till din monter och får hjälp med övriga frågor. Servicecentret är beläget i foajén vid hall 1.

Öppettider Servicecenter
Fredag 4 augusti - Söndag 6 augusti: 08.00-16.00
Måndag 7 augusti - Tisdag 8 augusti: 08.00-21.00
Onsdag 9 augusti: 08.00-17.30
Torsdag 10 augusti: 08.00-19.00
Fredag 11 augusti - Lördag 12 augusti: 08.00-17.00
Söndag 13 augusti: 08.00-20.00
Måndag 14 augusti: 08.00-16.00

Telefon: 090-88 88 628 (Gäller från torsdag 3 augusti)
Mail: storanolia@nolia.se

Släpvagnar och varubilar

Släpvagnar och varubilar ska parkeras på anvisad plats. Under av- och pålastning är det tillåtet att tillfälligt stå vid portarna in till hallarna, därefter ska parkering ske på särskild avsedd plats.

Utställarkort

Utställarkort kan förbeställas i webshopen. Max antal: 10 st/monter, vid behov av fler kontakta storanolia@nolia.se

Utställarkorten och plastfickor till dessa hämtas ut vid incheckning i mässans Servicecenter. OBS! Utställarkortet måste uppvisas i entrén från onsdag 9 augusti när mässan öppnar.

Utställarlounge

I Utställarloungen kan du sitta och jobba i lugn och ro, eller bara koppla av en stund och vi bjuder utställare på kaffe och te. Utställarloungen finns en våning upp från Servicecenter vid hall 1. 

 

Utställarrestaurang

Här serveras en buffélunch inkl sallad, nybakat bröd, dryck, kaffe och kaka. Utställarrestaurangen finns en våning upp från Servicecentret, ingång vid hall 1.

Öppettider

Öppettider mässan
Onsdag 9 augusti - söndag 13 augusti 10.00-17.00, torsdag 10 augusti 10.00-19.00

Öppettider Servicecenter
Fredag 4 augusti - Söndag 6 augusti: 08.00-16.00
Måndag 7 augusti - Tisdag 8 augusti: 08.00-21.00
Onsdag 9 augusti: 08.00-17.30
Torsdag 10 augusti: 08.00-19.00
Fredag 11 augusti - Lördag 12 augusti: 08.00-17.00
Söndag 13 augusti: 08.00-20.00
Måndag 14 augusti: 08.00-16.00

Monter

Hyr utrustning till montern

För att göra ditt mässdeltagande så smidigt som möjligt, erbjuder Nolia en rad tjänster inför ditt mässdeltagande. Hos oss kan du hyra i princip allt du behöver inför ditt mässdeltagande. Det går snabbt och enkelt att beställa allt från en leverantör som dessutom har bra priser! Om du är osäker, ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. Vi löser det mesta även under mässan, men det är mycket enklare att ge svar och hitta lösningar innan mässan börjar. Lägg din beställning i vår webshop, så finns allt på plats när mässan börjar.

Tre saker du bör tänka på:
- Beställ el om du behöver det, det ingår inte automatiskt.
- Gör din beställning i god tid för bästa pris och service. Lägsta pris får du om du gör din beställning före 1 juli, därefter höjs priset med 50%. 
- Om du är osäker på vad du behöver, kontakta oss så hjälper vi dig.

Din utrustning beställer du i webshopen.

 

 

Elinstallationer

El kan beställas i vår webshop eller med någon av våra säljare. För lägsta pris, gör din beställning före 1 juli då priset är 50% lägre.

Räkna ut totaleffekten för hela montern vid beställning.
Om du beställer ett 3-fasuttag måste du ta med, eller beställa en elcentral. Alla el-installationer skall utföras av fackman.
I priserna ingår ledningsdragning inom utställningsmontern, övertid- och jourersättning, energikostnad samt demontering av hyrt material.

Golv

Hall 1 - Spånplattor
Hall 2 - Asfalt
Hall 4 - Spånplattor

Utomhus – asfalt eller gräs

Högtalare

Högtalare, trådlösa mikrofoner för ljud och röstförstärkning får inte användas så det stör övriga utställare.

Monternummer

Använd ditt monternummer vid kontakter med Servicecentret, entreprenörer etc. Ditt monternummer hittar du på din bokningsbekräftelse. 

 

Städning

Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna om inte beställning av städning gjorts till Nolia. Efter mässans stängning på kvällen är det tillåtet att ställa ut skräp i gångarna. OBS! Endast på kvällarna! Nolias personal städar varje kväll gångar och gemensamma utrymmen.

 

Väggar

Monterväggarna består av 26 mm boardskiva, vitmålad. Höjd 2.50m. 

Det är tillåtet att spika och måla om monterväggarna i en annan färg. Målning och återställning kan beställas av oss. Observera att återställning till vit färg och förstörd montervägg debiteras enligt prislista.

 

Inflyttning

Inflyttning

Montrarna är tillgängliga för utställaren fr.o.m. fredag 4 augusti kl. 08.00. Utställaren anmäler sin ankomst i Servicecentret. Alla utställare skall vara klara med sina montrar senast onsdag 9 augusti kl. 10.00 då mässan öppnar.

Inflyttningstider
Fredag 4 augusti: 08.00-16.00
Lördag 5 augusti: 08.00-16.00
Söndag 6 augusti: 08.00-16.00
Måndag 7 augusti: 08.00-21.00
Tisdag 8 augusti: 08.00-21.00
Onsdag 9 augusti: 08.00-10.00


Tomemballage

Vi lagrar ditt tomemballage under mässan mot en kostnad. Märk upp emballaget med en ”Tomemballage-lapp” som du får i Servicecentret. Tomemballage hämtas vid din monter och lämnas vid din monter efter mässans stängning söndag den 13 augusti. 

Utflyttning

Utflyttning

Att delta hela mässtiden är en förutsättning för deltagande på Noliamässan. Utflyttning får tidigast påbörjas söndag den 13 augusti kl. 17.00. OBS! Det är inte tillåtet att starta rivning medan mässan fortfarande är öppen för besökare. Gångarna ska hållas fria tills lagrat gods och tomemballage är utkört till montrarna.

Utflyttning skall vara klar måndag den 14 augusti kl. 16.00. Senast 7 dagar efter mässan ska allt material vara borta från mässområdet. I annat fall sker borttransport av material samt debitering. Nolia ansvarar inte för kvarlämnat gods eller tomemballage.

Utflyttningstider
Söndag 13 augusti: 17.00-21.00
Måndag 14 augusti: 08.00-16.00

 

Varor till kunder efter utflyttning

Har ni kunder som kommer och hämtar större köpta varor efter sista mässdagen, så släpps de in på mässområdet efter kl 20.00 söndag 13 augusti alternativt måndag 14 augusti. Anledningen till detta är att det blir svårframkomligt på mässområdet när alla utställare kör in med bilar och släpvagnar efter mässans stängning kl 17.00.

Säkerhet

Bevakning

Mässområdet är bevakat från fredag 4/8 till måndag 14/8 utan att mässan därmed ansvarar för utställarnas tillhörigheter. Läs mer under FÖRSÄKRINGAR.

Brandsäkerhet

Utrymningsvägar och utrymningsdörrar ska av säkerhetsskäl hållas fria. Det är även förbjudet att blockera eller skymma brandredskap och skyltar.

Skulle en situation uppstå som kräver evakuering kommer ett meddelande att gå ut via högtalarsystemet. Lämna omdedelbart byggnaden via närmaste utgång.

 

Försäkringar

Allt ansvar för den skada, som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under transporten till och från utställningsområdet som under uppehållet där, ska bäras av utställaren. Nolia friskriver sig från allt ansvar för den skada som i samband med utställning kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada, som kan åsamkas utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter. Utställaren bör därför teckna en försäkring.