Säkerhet

Hälsa och säkerhet är en självklarhet på våra trygga mötesplatser

Att våra besökare, utställare och medarbetare ska kunna känna sig trygga när det gäller hälsa och säkerhet har alltid högsta prioritet för Nolia.

Information om Covid-19 (Coronavirus)
18 mars

Under kvällen onsdag 11 mars kom beskedet att det från 12 mars infördes ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 500 personer, ett beslut taget efter förslag från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om förbudet på regeringens hemsida

Vårens mässor berörs:

– Vi flyttar två av vårens mässor: Euro Mine Expo kommer att hållas 1-3 juni nästa år och Nolia Beer i Luleå körs 13-14 november redan i år. Den enda mässa vi tvingats ställa in är Nolia Trädgård, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia AB.

Hösten mässor berörs inte.

Möten och konferenser med färre än 500 deltagare kan även i fortsättningen hållas av Nolia och i Nolias lokaler.

De som planerar att besöka Nolia och har sjukdomssymtom bör stanna hemma och kontakta sjukvården. På vår mötesplats kommer det finnas uppmaningar om allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Mer information finns på dessa länkar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

https://www.ecdc.europa.eu/en