Starkt varumärke

Oberoende undersökningar visar att Stora Nolia är ett av Norrlands mest kända varumärken.

Det finns en mycket hög kännedom om varumärket Stora Nolia i både Umeå och Piteå. I de viktigaste geografiska områdena är kännedomen 90% eller högre.  

Andelen positiva till Stora Nolia Umeå uppgår till närmare 80% bland de boende i Umeå. Det man uppskattar med mässan är mångfalden, det stora utbudet, att det finns mycket att se samt att det är en folkfest.

Att Stora Nolia Umeå är en stor händelse när den inträffar kan man se på att det är 87% i Umeå som säger sig känna till att Stora Nolia kommer att arrangeras där i augusti 2019.