Bra att veta inför mässan

Information för dig som är eller vill bli utställare på mässan.

Allmänt

Nolia AB:s allmänna bestämmelser

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Annullering
Utställaren äger rätt att frånträda avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar efter det att bindande avtal träffats. Sker ej sådan skriftlig anmälan inom denna tid är beställaren betalningsansvarig för hela anmälnings-/grundavgiften samt hyresbeloppet och ev bokad annons. Anmälnings-/grundavgiften tas ut med ett belopp som fastställts vid varje mässtillfälle. Anmälnings-/grundavgiften ska alltid betalas, även vid avhopp.

Betalningsvillkor
Hyresbelopp och eventuellt bokad annons ska betalas senast 2 månader före mässans start. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. Vid varje faktureringstillfälle debiteras en faktureringsavgift + moms och om fakturan ej betalas i tid skickas påminnelse med en lagstadgad påminnelse-avgift på 50:-. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Betalning
Nolia tar ej emot kontant betalning av fakturor. Kortbetalning kan göras mot en avgift på 1500:-.

Läs samtliga Nolia AB:s allmänna bestämmelser i denna pdf.

Adresser

Servicecenter: Nolia AB, Signalvägen 3, 903 22 Umeå, tfn 090-88 88 600
Godsadress: Stora Nolia, Signalvägen 3, 903 22 Umeå. Godset märks med monternr, utställarens namn och adress, telefon i montern samt ”levereras 2017-xx-xx”.
Post till utställare: Företagets namn, monternummer, Stora Nolia, Signalvägen 3, 903 22 Umeå.

Avfall och återvinning

AVFALL OCH ÅTERVINNING Utställare och monterbyggare skall själva transportera och sortera överblivet material från uppbyggnad och rivning till anvisad behållare. Gångar får ej blockeras.

All wellpapp och alla rena pappersförpackningar sorteras ut och lämnas till återvinnig. Vid mässans start kommer platser att skyltas med ordet ”WELLPAPP” Under mässveckan kommer idrottsföreningen MSK och hämtar wellpapp två gånger dagligen, lägg wellpapp och kartonger bredvid sopkärlen, inte i sopkärlen.

Alla flaskor och burkar med pant läggs i separata behållare. Kärl för pantburkar och flaskor finns vid försäljningsställen samt vid entréer. Återvinningen sker i samverkan med Panta Mera.

Allt trä som alstras vid monterbyggen, engångsemballage i trä och liknade läggs vid skyltade platser vid mässans start och slut. Se även separat broschyr från Allmiljö.

Ren mjukplast samlas in separat. Transparanta säckar kommer att delas ut till utställare. Säckarna lämnas på skyltad plats.

Matavfall från tillagning och överbliven mat vid dagens slut samlas i separat system. Personlig kontakt kommer att tas före mässtart.

Förutom dessa finns fyra återvinningsstationer, där andra återvinningsmaterial och avfall kan sorteras till återvinning. Platserna är utmärkta på mässkartan.                                                                                                        

Har du som utställare farligt avfall, kontakta Nolias personal så kan de visa till rätt plats, med rätt omhändertagande. Omhändertagande av farligt avfall ingår inte i mässavgiften utan fakturas utställaren.                            

Kontroll och uppföljning kommer att göras under mässan

Mer infomation om avfall och återvinning och mål för Stora Nolia finns här.

Bankomatbuss

BANKOMATBUSS Kontantuttag kan göras i bankomatbussen som finns på området.

Biltrafik inom området

Det är absolut förbjudet att under mässans öppethållande köra bil på området. Nödvändiga transporter in på mässområdet får utföras mellan 08.00-10.00 samt mellan 17.00–18.00. På onsdag vid kvällsöppet mellan 20.00-21.00.

Boende

Unna dig ett bra boende under Stora Nolia, kanske på ett av Umeås nyöppnade hotell.

För boende på hotell, stugor, vandrarhem, bed & breakfast och camping besök Visit Umeås hemsida. Här hittar du även information om privatboende.

Mer information se www.visitumea.se, eller ring 090-16 16 16

För husvagns- och husbilsparkering och andra alternativ, se info här.

 

Deadlines

DEADLINES
31 maj – leverera annonsmaterial
31 maj – lämna in Företagspresentation till Mässmagasin
1 juli – för bästa pris och service på monterservicebeställningar, boka före den 1 juli. Därefter höjs priset med 50%!

Entrépris

ENTRÉPRIS
Vuxna 100 kr
Flerdagsband vuxna 250 kr
Pensionär 80 kr
Ungdom 13-17 år 40 kr
Barn 7-12 år 20 kr
Barn 0-6 år gratis

Gasolhantering

GASOLHANTERING Tillstånd krävs för gasolhantering och söks hos Brandförsvaret i Umeå. Gör din ansökan på www.umea.se/brand
Checklista för vad som gäller vid gasolhantering under Stora Nolia hittar du här.

 

Godshantering

GODSHANTERING Allt gods som kommer till Stora Nolia mässan kommer till vår mässpedition och hanteras på mässområdet av Nolias mässpeditör, dvs lossning, lastning, traktorlyft och förvaring av tomemballage. All godshantering debiteras enligt gällande taxa med 780 kr/tim. Minsta debiterbara tid är 0,5 tim.

Godsadress: Stora Nolia mässan 2017, Signalvägen 3, 903 22 UMEÅ. Godset märks med monter nr, utställarens namn och adress, telefon i montern om sådan finns, ”Levereras i monter xxxx-xx-xx(Ange datum när ni finns på plats för att ta emot ert gods se nedan)

Gods som ankommer före måndag den 31/7 2017 måste förvaras av respektive speditör. Ange alltid "leveransdatum” till mässan den xxxx-xx-xx eller det datum ni finns på plats för att ta emot ert gods.
VIKTIGT FÖR UTSTÄLLARE PÅ UTOMHUSOMRÅDET: Säkerställ att ert gods är vädersäkrat!
OBS! Nolia ansvarar ej för gods om ni själva inte finns på plats för att ta emot godset när det ankommer.

Mer information om godshantering

Inbjudningskort

INBJUDNINGSKORT Ett effektivt sätt att marknadsföra mässdeltagandet är att bjuda in dina kunder genom att i förväg skicka ut inbjudningskort. Enklast bjuder du in dina kunder med elektroniska inbjudningskort som mailas till kund (e-biljett). Möjlighet finns även att beställa inbjudningskort som pappersbiljett.

E-biljett mailas till kund. Kostnad 50 kr/inlöst biljett.
Pappersbiljett skickas per post. Kostnad 5 kr/beställd biljett samt 50 kr/inlöst biljett.

Biljetter beställs här

 

Internet

Har ni behov av internet till kassasystem, visning av websidor på mässan eller liknande så är vår rekommendation att ni beställer fast internetlina till er monter. Beställningen görs i webshopen. Fritt WiFi finns för er utställare men då belastningen ofta är väldigt hög under Stora Nolia kan vi inte garantera att det fungerar fullt ut.

 

Kvalitetsvärd

KVALITETSVÄRD För att ni ska få bästa service finns mässans Kvalitetsvärdar till hands. Kontaktuppgifter, se KONTAKTA OSS.

Leverans av varor till kund

Har ni kunder som kommer och hämtar köpta varor så uppmanar vi er att be dem hämta dessa efter kl 20.00 på söndag 13 augusti eller ännu hellre måndag 14 augusti.

Anledningen till detta är att det blir svårframkomligt på mässområdet när alla utställare kör in med bilar och släpvagnar efter mässans stängning kl 17.00.

Parkering

PARKERING för utställare finns på anvisad plats utanför mässområdet. Antalet platser på utställarparkeringarna är begränsat. Om det blir fullt på utställarparkeringarna erbjuds plats på besöksparkeringarna. 
Parkeringskort debiteras med 80 kr/st och gäller i 9 dagar.

Parkering för släpvagnar och varubilar sker på särskild parkering. Särskilt parkeringskort krävs.
Parkering av kylbil förbokas och kräver särskilt parkeringskort, kostnad 150 kr, samt att man förbeställer eluttag.
Parkeringskort och el till kylbil beställs i webshopen.

Grindarna är öppna mellan 08.00 och 10.00 samt 17.00 och 18.00 varje dag för lastning och lossning av gods.

Parkeringskort beställer du i webshopen.

 

Program

I år kommer vi att bjuda på ett intressant program och massor av upplevelser under tre teman; Det goda livet, Det aktiva livet och Augustifest.

 

Press

PRESS Lämna gärna pressinfo i vårt Servicecenter eller sänd i förväg till anna.wikman@nolia.se

 

Servicecenter

SERVICECENTER är beläget i foajén vid hall 1.

ÖPPETTIDER
Måndag 31 juli 08.00-16.00
Tisdag 1 augusti 08.00-16.00
Onsdag 2 augusti 08.00-19.00
Torsdag 3 augusti 08.00-21.00
Fredag 4 augusti 08.00-21.00
Lördag 5 augusti 08.00-17.30
Söndag 6 augusti – lördag 12 augusti 08.00-17.30
Onsdag 9 augusti 08.00-20.30
Söndag 13 augusti 08.00-19.00
Måndag 14 augusti 08.00-16.00

 

Släpvagnar och varubilar

Släpvagnar och varubilar ska parkeras på anvisad plats. Det finns en parkering bakom mässhall 4 och en parkering vid entré B. Under av- och pålastning är det tillåtet att tillfälligt stå vid portarna in till hallarna, därefter ska parkering ske på särskild avsedd plats. Särskild parkeringstillstånd krävs vilket kan hämtas i Servicecentret, ingen kostnad. 

Utställarkort

Utställarkort kan förbeställas i webshopen. Max antal: 10 st/monter, vid behov av fler kontakta storanolia@nolia.se

Utställarkorten och plastfickor till dessa hämtas ut vid incheckning i Stora Nolias Servicecenter. 

Utställarlounge

I utställarloungen kan du sitta och jobba i lugn och ro, eller bara koppla av en stund. Nolia bjuder på kaffe och kaka.

 

Utställarrestaurang

I utställarrestaurangen hos Kummin äter du som utställare en god lunch. Utställarrestaurangen ligger en trappa upp i Nolias huvudbyggnad, ingång vid hall 1. Lunchbiljetter kan köpas direkt hos restaurangen.

Dessutom finns flertal andra restauranger på mässområdet samt hall 7 med utställare som säljer mat och dryck.

Öppettider

ÖPPETTIDER MÄSSAN
Lördag 5 augusti – söndag 13 augusti 10.00 – 17.00
Onsdag 9 augusti 10.00 – 20.00

ÖPPETTIDER SERVICENTER
Måndag 31 juli 08.00-16.00
Tisdag 1 augusti 08.00-16.00
Onsdag 2 augusti 08.00-19.00
Torsdag 3 augusti 08.00-21.00
Fredag 4 augusti 08.00-21.00
Lördag 5 augusti 08.00-17.30
Söndag 6 augusti – lördag 12 augusti 08.00-17.30
Onsdag 9 augusti 08.00-20.30
Söndag 13 augusti 08.00-19.00
Måndag 14 augusti 08.00-16.00

Kylbilar

KYLBILAR Parkeringskort för kylbil samt el till kylbil måste förbokas, beställ i webshopen eller ta kontakt med någon av säljarna.
Kylbilar parkeras sedan på anvisad plats, Servicecentret hänvisar. 

Monter

Hyr utrustning till montern

För att göra ditt mässdeltagande så smidigt som möjligt, erbjuder vi på Nolia en rad tjänster inför ditt mässdeltagande. Hos oss kan du hyra i princip allt du behöver inför ditt mässdeltagande. Det blir snabbt och enkelt att beställa allt från en leverantör som dessutom har bra priser! Om du är osäker, ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. Vi löser det mesta även under mässan, men det är mycket enklare att ge svar och hitta lösningar innan mässan börjar. Lägg din beställning i vår webshop, så finns allt på plats när mässan börjar.

Tre saker du bör tänka på:
- Beställ el om du behöver det, det ingår inte automatiskt.
- Gör din beställning i god tid för bästa pris och service. Lägsta pris får du om du gör din beställning före 1 juli, därefter höjs priset med 50%. 
- Om du är osäker på vad du behöver, kontakta oss innan mässan så hjälper vi dig så att allt finns på plats när mässan börjar.

Din utrustning beställer du i webshopen.

 

 

Elinstallationer

ELINSTALLATIONER  El kan beställas i vår webshop eller med någon av våra säljare. För lägsta pris, gör din beställning före 1 juli då priset är 50% lägre.

Räkna ut totaleffekten för hela montern vid beställning.
Om du beställer ett 3-fasuttag måste du ta med, eller beställa en elcentral. Alla el-installationer skall utföras av fackman.
I priserna ingår ledningsdragning inom utställningsmontern, övertid- och jourersättning, energikostnad samt demontering av hyr material.

Golv

GOLV
Hall 1 – spånplatta
Hall 2 – betong
Hall 3 – klinker eller spånplatta
Hall 4 - spånplatta

Hall 7 – betong

Utomhus – asfalt, grus eller gräs

Högtalare

HÖGTALARE Högtalare, trådlösa mikrofoner för ljud och röstförstärkning får inte användas så att det stör övriga utställare.

Monternummer

MONTERNUMMER Använd ditt monternummer vid kontakter med Servicecentret, entreprenörer etc. Ditt monternummer hittar du på din bokningsbekräftelse. Alternativt kan ni söka på ert företagsnamn här

 

Städning

Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna om inte beställning av städning gjorts till Nolia. Efter mässans stängning på kvällen är det tillåtet att ställa ut skräp i gångarna. OBS! Endast på kvällarna! Nolias personal städar varje kväll gångar och gemensamma utrymmen.

 

Tälthallar

Har du behov av tält och golv till din utemonter så beställer du det av oss. I priset ingår montage och demontage. Gör din beställning i god tid för bästa pris och service. Lägsta pris får du om du gör din beställning före 1 juli, därefter höjs priset med 50%. Vi reserverar oss för att vissa produkter kan ta slut.

Det är viktigt att du skickar in en skiss med information om hur du vill att tältet ska placeras i montern.

Beställt tält och golv står färdigmonterat senast tisdag 1 augusti kl 13.00. Vid behov av tidigare tillträde så ta kontakt med oss.  

Leverantör är Renthall i Sverige AB.

 

Väggar

Monterväggarna består av 26 mm boardskiva, vitmålad. Höjd 2.50m. Det är tillåtet att spika och måla om monterväggarna i en annan färg. Observera att återställning till vit färg och förstörd montervägg debiteras enligt prislista.

 

Inflyttning

Inflyttning

INFLYTTNING Montrarna är tillgängliga för utställaren fr.o.m. måndag 31 juli kl. 08.00, tidigare enligt överenskommelse med Nolia. Utställaren anmäler sin ankomst i Servicecentret. Alla utställare skall vara klara med sina montrar senast lördag 5 augusti kl. 10.00 då mässan öppnar.

Tomemballage

Vi lagrar ditt tomemballage under mässan mot en kostnad. Märk upp emballaget med en ”Tomemballage-lapp” som du får i Servicecentret. Tomemballage hämtas och lämnas vid din monter.

Inflyttningstider

INFLYTTNINGSTIDER
Måndag 31 juli 07.00-16.00
Tisdag 1 augusti 07.00-16.00
Onsdag 2 augusti 07.00-19.00
Torsdag 3 augusti 07.00-21.00
Fredag 4 augusti 07.00-21.00
Lördag 5 augusti 07.00-10.00

Mässområdet

Biltrafik inom området

BILTRAFIK INOM OMRÅDET är absolut förbjuden under mässans öppethållande. Nödvändiga transporter in på mässområdet får utföras mellan 08.00-10.00 samt mellan 17.00–18.00 och onsdag kväll mellan 20.00-21.00.

Utflyttning

Utflyttning

Att delta hela mässtiden är en förutsättning för deltagande på Stora Nolia. Utflyttning får tidigast påbörjas söndagen den 13 augusti kl. 17.00. OBS! Det är inte tillåtet att starta rivning medan mässan fortfarande är öppen för besökare. Vi ber er hålla gångarna fria tills lagrat gods och tomemballage är utkört till montrarna.

Utflyttning skall vara klar måndagen den 14 augusti kl. 16.00. Senast 7 dagar efter mässan ska allt material vara borta från mässområdet. I annat fall sker borttransport av material samt debitering. Nolia ansvarar inte för kvarlämnat gods eller tomemballage.

 

Varor till kunder efter utflyttning

Har ni kunder som kommer och hämtar större köpta varor så uppmanar vi er att be dem hämta dessa efter kl 20.00 på söndag 13 augusti eller ännu hellre måndag 14 augusti. Anledningen till detta är att det blir svårframkomligt på mässområdet när alla utställare kör in med bilar och släpvagnar efter mässans stängning kl 17.00.

Mässmagasinet

Annonsera i mässmagasinet

ANNONSERA I MÄSSMAGASINET Skapa extra uppmärksamhet för just ditt företag genom att boka annons i Mässmagasinet som trycks i 230.000 ex. Kontakta Lars Ekeberg, 090-16 42 54, lars.ekeberg@nolia.se

Företagspresentation

FÖRETAGSPRESENTATION Uppgifterna införs kostnadsfritt i Mässmagasinet. Det är viktigt att vi får in rätt uppgifter om era produkter och tjänster för att dessa skall bli sökbara för besökarna på webbsidan. Skicka din Företagspresentation senast 31 maj.

Mässmagasin

MÄSSMAGASIN Trycks i en upplaga på 230.000 ex. Alla utställare presenteras kostnadsfritt i Mässmagasinet. Skapa extra uppmärksamhet genom att annonsera i magasinet.

Säkerhet

Bevakning

BEVAKNING mässområdet är bevakat från måndag 31 juli t o m. måndag 14 augusti, utan att mässan därmed ansvarar för utställarnas tillhörigheter (se FÖRSÄKRINGAR).

Försäkringar

FÖRSÄKRINGAR Nolia fritar sig allt ansvar för den skada som i samband med mässan kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada som kan åsamkas utställaren och dennes personal eller deras tillhörigheter. Vi rekommenderar Er att teckna försäkring i Ert försäkringsbolag.

 

Brandsäkerhet

Utrymningsvägar och utrymningsdörrar ska av säkerhetsskäl hållas fria. Det är även förbjudet att blockera eller skymma brandredskap och skyltar.

Skulle en situation uppstå som kräver evakuering kommer ett meddelande att gå ut via högtalarsystemet. Lämna omdedelbart byggnaden via närmaste utgång.