Det finns många parkeringar

I anslutning till mässområdet finns många parkeringsplatser, men ta gärna buss om du kan. För parkering av husvagn/husbil gäller samma parkeringsplatser. OBS! Endast dagsparkering. Handikapp parkering finns vid  entré C.

P-avgift: 40 kr

Pssst! Visste du att tack vare p-avgiften bidrar du direkt till det lokala föreningslivet? Gulmarkerade områden är Stora Nolias parkeringar.