Håll avloppen
lukt och problemfria
med Miljötabletten
Eco-Tabs™

Lukten av ruttet ägg, att det rinner dåligt i avloppet och ett avbrott i vardagen som uppstår i samband med stopp i avloppet är något som många är bekanta med och känner till. Många sköter om sitt hushåll på många plan, men oftast glöms avloppen bort, detta beror oftast på okunskap i hur man förebygger dålig lukt och stopp. För att kunna ta hand om sitt avlopp behöver man också veta vad som orsakar problemen.

Vanligaste orsakerna till ett krånglande avlopp

Matrester och fett är de vanligaste orsakerna, de sätter sig i rören och det enskilda avloppet  och utgör en ideal miljö för anaerobiska bakterier (utan syre) att bli komposterade och brytas ned. Denna process producerar svavelväte, vilket skapar en lukt av ruttna ägg samt skapar ett lager av slam som sedan byggs på och försämrar flödet i avloppen.

Förebygg problemen i tid

Genom att förebygga problemen i tid slipper du ovälkomna avbrott i vardagen och att behöva vara beroende av att hantverkare ska dyka upp i tid. Genom att enkelt släppa miljötabletten i toaletten, reningsverket, slamavskiljare/ trekammarbrunn eller hälla pulvret (miljötabletten i pulver) i diskhon, tvättstället eller golvbrunn så har du ett fungerande avlopp för 2 kr om dagen. Miljötabletten syresätter vattnet och eliminerar därmed de anaerobiska bakterierna, det slutgiltiga resultatet av behandlingen är ingen mer ägglukt och ett fritt flöde i avloppet.

Naturen behandlar naturen

Miljötabletten är miljövänlig och 100% biologiskt nedbrytbar. Miljötabletten innehåller 15 icke patogena aeroba bakteriestammar som är giftfria och helt ofarliga för människor, djur och miljö. När dessa bakterier bryts ner är restprodukten endast koldioxid och vatten. Känn lukten av svensk sommar!

Möt oss i Hall 1: Bo & Bygg, monter 186